Nopealaina

Sijoitusrahastot

Yksinkertaistettuna sijoitusrahasto on sijoituskohde, jonka varat on sijoitettu erilaisiin arvopapereihin. Esimerkiksi osakerahastoon kuuluu osakkeita, korkorahastoon kuuluu obligaatioita ja muita vastaavia arvopapereita.

Kun sijoitat sijoitusrahastoihin, ostat rahaston rahasto-osuuksia. Rahaston tuotto koostuu yleensä rahasto-osuuden arvonnoussusta.

rahastosijoittaja

Osakerahastot

Osakerahastot ovat sijoitusrahastoja joissa nimensä mukaisesti sijoitetaan osakkeisiin. Osakerahasto on helppo tapa sijoittaa osakkeisiin ja tutustua osakekauppaan.

Rahastosijoittajan ei tarvitse itse hoitaa osakesalkkua, sillä rahastoja hoitavat ammattilaiset joilla on pätevyyttä sekä aikaa hoitaa sijoittajien rahoja. Yksinkertaistettuna osakerahasto on siis osakesalkku jonka sijoittajat omistavat, mutta jota ammattitaitoinen rahastonhoitaja hallinnoi.

Korkorahastot

Korkorahasto on sijoitusrahasto, jotka sisältävät obligaatioita ja lyhytaikaisia sijoituksia kuten pankki- ja yrityssertifikaatteja. Korkorahastoja on kolmenlaisia; lyhyen koron rahastoja, pitkän koron rahastoja sekä keskipitkän koron rahastoja.

Lyhyen koron rahastot sopivat hyvin sellaisten varojen sijoittamiseen joita tullaan tarvitsemaan lähimmän kolmen vuoden aikana. Riskit ovat pieniä lyhyen koron rahastoissa.

Pitkän koron rahastot, eli obligaatiorahastot sen sijaan ovat sopivia sellaisille rahoille joita ei tulla tarvitsemaan ainakaan kolmen vuoden aikana. Jos sijoitat sellaisiin pitkän koron rahastoihin jotka ostavat obligaatioita myös Euroopan ulkopuolelta, sisältyy rahastoon myös valuuttariski.

Yhdistelmärahastot

Yhdistelmärahastot pyrkivät tekemään tuottoa sijoittamalla osan rahaston pääomasta osakkeisiin, osan lyhytaikaisiin arvopapereihin, ja osan obligaatioihin. Yhdistelmärahasto on siis sekoitus osakerahastoa ja korkorahastoa. Yhdistelmärahaston hyvänä puolena rahastonhoitaja voi painottaa sijoituksia tilanteen mukaan joko osakkeisiin tai muihin arvopapereihin. Yhdistelmärahastot tarjoavat usein normaalia enemmän hajautusta.

Toisin kuin voisi kuvitella, riskit eivät kuitenkaan tosiasiassa ole yleensä muita rahastoja alhaisempia

Rahastosijoittajat

Sijoitusrahastot ja riskit

Sijoitusrahastoissa sijoitukset ovat hajautettuina, jolloin myös riskit ovat pieniä.
Vaikka rahastoissa riskit ovatkin huomattavasti pienempiä, on hyvä pitää mielessä että se myös rajoittaa suurempien voittojen mahdollisuuksia. Esimerkiksi osakerahastoissa rahastonhoitaja ei saa sijoittaa yhteen osakkeeseen 10 prosenttia enempää rahaston varoista vaikka se olisi miten kannattavaa.

Sijoitusrahastot ja kulut

Sijoitusrahastot eivät ole ilmaisia, sillä rahastoja hoitavat ammattilaiset. Näiden ammattilaisten palveluista maksetaan sijoitusrahastoissa hallinnointi-, merkintä ja lunastuspalkkioiden muodossa. Palkkiot vaihtelevat rahastoittain.

Sijoitusrahastojen verotus

Luovutusvoitot, eli sijoitusrahastojen myynnistä saadut voitot ovat veronalaista tuloa ja niistä maksetaan 28% veroa.

Sijoittaminen netissä

Sijoittaminen ja sijoituksen muuttaminen rahaksi on myös sijoitusrahastoissa helppoa ja sen voi tehdä milloin vain internetissä. Rahastojen arvoa ja kehitystä on myös helppo seurata netin kautta. Tutustu verkkopankkiisi, sillä suomalaiset pankit tarjoavat netissä sijoituspalvelujaan.
Lue lisää netissä sijoittamisesta

Lisää luettavaa aiheesta

Pörssisäätiö - Sijoitusrahasto-opas

Pörssisäätiön sivuilla on saatavilla tasokas sijoitusrahasto-opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille. Opas käsittelee kattavasti eri rahastotyypit ja kertoo niiden riskeistä ja mahdollisuuksista. Tämän lisäksi opas kertoo erilaisista seikoista joihin tulisi kiinnittää huomiota rahastoihin sijoittaessa.

Eri pankkien osakerahastot:

Nordea - Rahastot

Nordea tarjoaa sijoittajille ja säästäjille laajan valikoiman erilaisiin tilanteisiin sopivia rahastoja. Nordean rahastoja ovat korkorahastot, osakerahastot, yhdistelmärahastot, absoluuttisen tuoton rahastot, erikoissijoitusrahastot, rahastojen rahastot, sekä säästäjän rahastot.

Tapiola - Sijoitusrahastot

Tapiola tarjoaa vertailussa menestyneitä rahastoja. Valikoimissa ovat korkorahastot, yhdistelmärahastot ja osakerahastot. Tapiolan tuottovertailulaskimella on helppoa laskea miten rahastoilla voi säästää.

Liedon Säästöpankki - Rahastot

Liedon säästöpankilla on valikoimissaan tavalliset korkorahastot, osakerahastot ja yhdistelmärahastot. Näiden lisäksi Liedon säästöpankki tarjoaa myös erikoissijoitusrahastoja joilla on lupa poiketa sijoitusrahastolain asettamista rajoituksista.

Sampo Pankki - Rahastot

Sampo pankki tarjoaa valmiita säästämis- ja sijoitusratkaisuja sekä neuvoja omatoimiselle sijoittajalle. Sampo pankilta löytyy yhdistelmärahastot, lyhyen- ja pitkän koron rahastot, osakerahastot sekä ratkaisurahastot.

Osuuspankki - Rahastot

Osuuspankki tarjoaa melko laajasti erilaisia rahastoja, niin säästäjälle kuin sijoittajalle. OP tarjoaa korkorahastot, osakerahastot sekä yhdistelmärahastot. Rahastolaskurissa on helppo vertailla eri rahastoja.

 

etusivulle

Nopealaina logo