Nopealaina

Sijoittaminen

Sijoittaminen on kasvattanut jatkuvasti suosiotaan Internetin myötä. Nykyään kuka tahansa voi ryhtyä sijoittajaksi asemastaan riippumatta. Usein kuvitellaan että sijoittaminen on vaikea oppia, tai että sijoittamiseen tarvitaan suuri pääoma. Sijoittamisen voi kuitenkin aloittaa jo pienelläkin summalla esimerkiksi matalan riskin rahastoista.

Erilaisia sijoituskohteita on useita, joista suosituimpia ovat osakkeet, sijoitusrahastot sekä asuntosijoittaminen. Netissä sijoittaminen on kasvattanut suosiotaan ja nykyään Internet tarjoaa perinteisten sijoituskohteiden lisäksi monenlaisia muitakin tapoja sijoittaa.

sijoittajat

Osakesijoittaminen

Osakesijoittaminen on kenties suosituin ja usein paras tapa sijoittaa. Osakesijoittamisella on mahdollista tehdä suuriakin voittoja.

Osakkeisiin sijoittaessa ostetaan yhtiöstä osakepääomaa. Voittoa osakesijoittamisella saadaan kun sijoitettavan yhtiön osakkeiden arvo nousee.
Osakkeilla voi saada myös voittoa osinkojen muodossa mikäli sijoituskohteena olleella osakeyhtiöllä on ollut tuottoisa vuosi.

Lue lisää osakesijoittamisesta


Sijoitusrahastot

Sijoitusrahastot ovat helppo ja vaivaton tapa sijoittaa arvopapereihin. Rahastosijoittamisella ei yleensä tehdä kovin suuria voittoja, ja rahastot sopivatkin paremmin pitempiaikaiseen säästämiseen. Myös riskit ovat yleensä pieniä.

Rahastoihin sijoittaessa ostetaan rahastosta rahasto-osuuksia. Rahastoja hoitavat ammattimaiset rahastonhoitajat, jolloin sijoittajan ei itse tarvitse seurata markkinoiden tapahtumia päivittäin. Esimerkiksi osakerahasto on kuin osakesalkku jota rahastonhoitaja hoitaa sijoittajan puolesta.

Lue lisää sijoitusrahastoista


Sijoitusasunto

Asuntosijoittaminen on suosittua Suomessa. Asuntosijoittaminen on kannattavaa kaupungeissa joissa asuntojen myyntihinnat ovat edullisia mutta vuokrataso suhteellisen korkea. Pikavoittoja sijoitusasunnoilla ei usein ole mahdollista saada.

Asuntosijoittamista on usein helpompi ymmärtää kuin esimerkiksi osakesijoittamista, sillä asunto on konkreettinen sijoitus jonka voi nähdä ja tuntea. Sijoitusasunto tosin vaatii usein paljon työtä.

Voittoa asuntosijoittamisessa saadaan esimerkiksi vuokran muodossa tai asunnon arvon noususta.

Lue lisää sijoitusasunnoista ja asuntosijoittamisesta


Sijoita netissä

Internet tarjoaa paljon erilaisia ja uudenlaisia tapoja sijoittaa. Vaikka pääosa perinteisestäkin sijoittamisesta tapahtuu nykyään verkon kautta, mahdollistaa Internet myös paljon erilaisia sekä uudenlaisia tapoja sijoittaa.

Tuottoa.fi
Tuottoa.fi tarjoaa hyviä voittoja jo melko pienellä sijoituksella. Tuottoa.fi:ssä sijoitetaan OPR-Vakuus Oy:n osakkeisiin. Minimisumma sijoittamiseen on 1000 euroa ja voittoa Tuotto.fi tarjoaa 8% vuodessa.
(Lue lisää Tuottoa.fi:stä)

Tuottoa.fi
Etoro on uudenlainen tapa käydä valuutta, tavara- ja hyödykekauppaa netissä. Maailmalla suosiota saavuttanut Etoro mainostaa itseään sosiaalisen kaupankäynnin johtavana yrityksenä. Palvelussa voi seurata menestyvimpiä kaupantekijöitä ja halutessa kopioida heidän liikkeitään automaattisesti. Palvelua voi kokeilla ilmaiseksi "leikkirahalla".
(Lue lisää Etorosta)

Lue lisää netissä sijoittamisesta

Sijoittajat

etusivulle

Nopealaina logo